Ik ben mijn loopbaan begonnen in het basisonderwijs. Na afronding van mijn studie onderwijskunde heb ik in 1996 de overstap gemaakt naar het praktijkonderwijs, het vmbo en mbo. Als beleidsadviseur en belangenbehartiger heb ik mij ingezet voor de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Vanuit verschillende perspectieven, maar steeds met de leerling voor ogen.

In 2005 werd ik lid van de Adviesgroep vmbo en begon ik 'Bredewold Onderwijsadvies'. Als kwartiermaker, onderwijs(beleids)adviseur, schrijver, projectleider, organisator, onderzoeker, dagvoorzitter en workshopleider heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan veel inspirerende opdrachten op een breed terrein. Ik werk niet vanuit standaard concepten, maar probeer steeds samen met mijn opdrachtgever toe te werken naar de kern van zijn/haar vraag.

Wilma Bredewold, Bredewold Onderwijsadvies

Benieuwd naar mijn werk? Neem contact met mij op!

Ik werk voor diverse opdrachtgevers in met name het vmbo, mbo en praktijkonderwijs. Een aantal op een rij: Stichting Platforms VMBO (SPV) • Platform Praktijkonderwijs • Sectorraad Praktijkonderwijs • VO Raad • MBO Raad • AOC Raad • Groene Norm • Ministerie van OCW en EZ • alle AOC’s van Nederland en diverse VO scholen